Hiehohotelli

Hiehohotelli-hankkeen tavoitteena on kehittää maidontuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hanke on suunnattu maidontuottajille, hiehokasvattajille, suunnittelijoille ja neuvojille sekä muille alan asiantuntijoille.


Maitotilalla on mahdollista muuttaa hiehopaikat lehmäpaikoiksi tai suunnitella tuotantorakennus ilman hiehopaikkoja ulkoistamalla hiehokasvatus.  Hiehokasvatus erikoistuneilla hiehokasvatustiloilla tuottaa hyviä hiehoja ja on hyvin järjestettynä kannattavaa liiketoimintaa. Erikoistuneelle hiehokasvatukselle on kysyntää.


Kun hiehojen kasvatus ulkoistetaan, niin on helpompaa keskittyä pelkästään lypsylehmiin ja panostaa niihin enemmän.

 

Hiehohotelli - Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, Opas kasvattajille ja ulkoistajalle

 

Etsi hiehohotellista:

EU:n maatalousrahasto ELY-keskus ETT EVIRA MTT TTS Savonia-amk